Novolab sarađuje sa velikim brojem renomiranih svetskih proizvođača laboratorijske opreme da bi pokrili većinu zahteva naših kupaca, U nastavku su najznačajnije svetske kompanije čiji smo ovlašćeni distributeri, kao i izdvojeni neki od njihovih proizvoda.

Osnovani pre više od 75 godina sa sedištem u Surreiu, britanska porodična firma specijalizovana za dizajn i proizvodnju laboratorijskih ispitnih instrumenata za primenu kontrole kvaliteta. Jedinstveni asortiman naprednih instrumenata pruža rešenja za primenu kontrole kvaliteta u širokom spektru proizvoda, od mlaznog goriva do ruža za usne. Prevashodno za analizu naftnih derivate svih definisanih svetskih standarda kvalitete

AFIDA-SA6000-0 Indicated Cetane Number Analyser

AFIDA je revolucionarni razvoj koji vam pruža potpuno automatizovan način određivanja indikovanog cetanskog broja (ICN) dizela i goriva povezanih sa dizelom.

av count3

AV COUNT 3 Particle Counter SA-1100-0

Prenosni brojač čestica AvCount3 određuje raspodelu čestica u tečnom uzorku, bilo da proverava kvalitet goriva, filtarskih sistema ili u servisnim mazivima.

SETAVAP-4 Automatic vapour pressure analyser 80600-0

SetaVap4 je potpuno automatizovani analizator pritiska pare koji pruža brzu, pouzdanu i preciznu analizu širokog spektra isparljivih tečnosti, uključujući benzin, rastvarače i laganu sirovu naftu

PENSKY MARTENS PM-93 Flash point tester 35000-0

Seta PM-93 je potpuno automatizovani Penski-Martens ispitivač tačke paljenja u zatvorenom sudu koji kombinuje strogu usaglašenost metoda sa najnovijom kontrolnom tehnologijom i bezbednosnim sistemima da bi pružio vrhunski nivo brze, tačne i sigurne analize.

BYK-instruments u svojoj ponudi nude inovativne visokotehnološke instrumente, softver i usluge za ispitivanje boje, njenih vizuelnih karakteristika kao i fizičkih svojstava.

Haze Gard i

Prozirni proizvodi mogu imati mlečan ili nejasan izgled u zavisnosti od njihovog ponašanja pri rasipanju svetlosti. Haze Gard-i kvantifikuje vizuelnu percepciju objektivnim kriterijumima merenja: Ukupne propustljivost, zamagljenja propustenog zraka, i prozirnosti

Spectro2Guide

Spektrofotometar spectro2guide predstavlja sledeći korak u evoluciji merenja boje. Boja i sjaj pod uglom od 60 ° se mere istovremeno. Potpuno novo je predviđanje stabilnosti boje merenjem poput fluorimetra sa monohromatskim osvetljenjem.

Micro 3 Gloss

Merač sjaja sa tri ugla merenja. Da bi se jasno videle razlike u čitavom opsegu od mat do visokog sjaja.Svaka geometrija je optimizovana za određeni opseg sjaja. Mikro-TRI GLOSS kombinuje 20 °, 60 ° i 85 ° u jednom glosmetru - omogućava vam da budete u skladu sa međunarodnim standardima i da brzo prepoznate razlike u kvalitetu.

Drawdown test charts

BYK-Gardner nudi širok spektar karata za povlačenje za praktično bilo koji nanos i premazni materijal. Karte za povlačenje su jednostavne za upotrebu i jeftina podloga za ispitivanje različitih svojstava premaza kao što su neprozirnost, brzina rasipanja, ponašanje prodiranja i protok i svojstva nivelisanja.

Casella je posvećena smanjenju rizika na radu i zaštiti životne sredine po osnovu efikasnih rešenja za praćenje. Casella se ponosi time što pruža precizne instrumente od 1799. godine. Casella nudi pametna i jednostavna rešenja za nadgledanje buke, prašine i vibracija.

APEX 2 PLUS

Apex-2 pumpa za lično uzorkovanje ima moć da se nosi sa bilo kojim režimom ličnog nadzora bez obzira na mereni medijum. Optimizovana pri oko 2 l / min, protoku pri kojem se vrši većina merenja higijene rada,

CEL-712 Microdust pro kit

Microdust Pro je ručni instrument za evidentiranje podataka u realnom vremenu za otkrivanje prašine u vazduhu, isparenja i aerosola. Idealan je za prolazne provere i za proveru efikasnosti kontrolnih merenja. Instrument je jednostavan za upotrebu .

CEL 620-A2

Serija integrisanih digitalnih merača nivoa zvuka CEL-62k može se koristiti za merenje svih parametara buke na radnom mestu, otvorenom ili zatvorenom prostoru u skladu sa zakonom o buci na radnom mestu. Izaberite model serije CEL-62k koji odgovara vašim zahtevima, bilo sa mikrofonom klase 1 ili klase 2 za preciznost, sa ili bez analize Oktavnog opsega.

CEL-712 Dust detecive kit

Za rukovaoce gradilišta i rukovodioce kojima je potrebno nadgledati nivo prašine na njihovoj lokaciji, unutar ili izvan ili na granici, detektor prašine Casella idealan je alat za merenje.

Laboratorijske i industrijske Sušnice

Laboratorijske ili industrijske sušnice različitih unutrašnjih zapremina i maksimalnih radnih temperatura do 700 C. Namenjene su različitim zahtevima korisnika u proizvodnji i analizi.

Laboratorijske,industrijske komorne peći

Laboratorijske i industrijske peći različitih dimenzija, opsega temperature od 1100-1800 C. Peći različite namene kao što je test pepela u proizvodima, žarenja sirovina, .....

Laboratorijske cevne peći

Tipične primene cevnih peći uključuju prečišćavanje, premazivanje, sušenje, očvršćavanje ili starenje uzoraka. Između ostalog, cevna peć se takođe može koristiti za žarenje, lemljenje, kalcinaciju, otplinjavanje, sinterovanje, lemljenje, sublimaciju, sintezu i kaljenje.

Peći specijalne namene

Namenjene za ispitivanje dragocenih metala, ruda, uglja, asfalta, kristala i stakla. Poseduju različite temperaturne režime, kao i definisane gasne komore. Maksimalne temperature do 3000 C su u skladu sa standardima.

AA 500 - AAS

Instrument je dostupan kao plameno jonizujući i grafitnom peći. Dostupne su tri opcije plamena, naime - vazduh / acetilen, N2O / acetilen i vazduh / TNG (prirodni gas). Sistem se može potpuno automatizovati putem univerzalnog automatskog uzorkivača ili automatskog uzorkivača.

FP 910 plameni fotometar

Digitalni plamenski fotometar za brzo i jednostavno određivanje natrijuma, kalijuma, kalcijuma, barijuma i litijuma u ​​jednoj aspiraciji. Instrument poseduje 7-inčni touch screen u boji (kalibracioni grafikon i podaci, istovremeni analitički rezultati, izbor elemenata, automatsko izračunavanje koeficijenata krivih).

T 75 UV-VIS

UV vidljivi spektrofotometar sa dvostrukim snopom sa opsegom talasnih dužina od 190 - 1100 nm i fiksnim ili promenljivim propusnim opsegom. Instrument se isporučuje sa ugrađenim Windows tabletom touch screen i sa operativnim sistemom Windows 8 ili 10.

FTIR 7800

Michelson Interferometer FTIR spektrofotometar sa spektralnim opsegom od 7800 do 350 cm-1što omogućava analize u različitim oblastima. Sa potpuno zapečaćenom optikom interferometara otpornom na prašinu. Dodatna oprema je i ATR dodatak kao i 19 biblioteka spektara.

AD 111

AD111 je kompaktni prenosni pH metar koji sadrži automatsku kalibraciju pH, funkciju HOLD, indikaciju prazne baterije, merenje temperature i kompenzaciju. Pored toga, AD111 može meriti u opsegu mV. AD111 nudi vam najbolje karakteristike za uloženi novac za osnovna merenja pH, ORP i temperature. Kalibracija sa 2 tačke sa automatskim prepoznavanjem pufera u 3 tačke (pH 4,01, pH 7,01 i pH 10,01).

AD 1020

AD1020 je profesionalni stoni merač za merenje pH, ORP (oksidacioni redukcioni potencijal), ISE i temperature. Takođe su moguća očitavanja mV. Glavne karakteristike uključuju: Kalibracija do 5 tačaka sa 7 memorisanih pufera (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 i 12,45) i dva prilagođena pufera. Alarm za istek kalibracije. pH kalibracija pomoću pufera sa rezolucijom 0,001. očitavanje pH sa manuelnom ili automatskom kompenzacijom temperature Memorisanje automatsko evidentiranje (do 1000 uzoraka). Povezivanje i prenos podataka na računar.

AD 630

AD630 je prenosni vodootporni merač za merenje DO (rastvoreni kiseonik) i temperature, dizajniran da obezbedi laboratorijske rezultate i tačnost čak i u surovim industrijskim uslovima. očitavanja prikazana u ppm ili% jedinicama zasićenja DO kalibracija na 1 ili 2 standardne tačke (0 i 100%), ili na 1 prilagođenu tačku (> 20%) Galvanska DO sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom Automatska kompenzacija temperature

AD 410

AD410 je prenosni instrument zasnovan na mikroprocesoru za merenje TDS-a ( ukupnih rastvorenih soli) i temperature. Funkcija automatskog određivanja TDS oči automatski podešava instrument na skalu sa najvećom rezolucijom. Merenja se kompenzuju za temperaturni efekat automatski (ATC) ili ručno (MTC). Funkcija kompenzacije temperature može biti onemogućena za merenje stvarnog TDS-a.

Precizne vage EW

Precizne vage različitog opsega merenja. Od maksimalne mase 220 g do 12000 g. Vage stabilne na promenu temperature, kratko vreme stabilizacije. Verzije sa eksternom i internom kalibracijom. Okrugli ili četvrtasti tas.

Analitička vaga ABJ

Analitičke vage različitih opsega i preciznosti. ABJ jedan od prodavanijih modela. Robusna vaga brzog odziva otporna na promene spoljašnjih uslova. Poseduje internu kalibraciju.

Analizator vlage DAB

KERN DAB 200-2! Verzija sa nižom rezolucijom, pri čemu se brže postižu kriterijumi isključenja, što štedi vreme. Halogeni kvarcni grejač od 400 W. Profil sušenja i grejanja.

Precizna vaga EMB 200 V

Školska precizna vaga sa integrisanom funkcijom određivanja gustine. Jednostavno određivanje gustine!. Zahvaljujući grafički potpomognutoj kontrolnoj ploči, gustina čvrstih materija i tečnosti može se odrediti za nekoliko sekundi, što ih čini idealnim za upotrebu u školama i na univerzitetima

Grejna kupatila

Kupatila rayličitih dimenzija i temperaturnih opsega od nerđajućeg čelika. Funkcija digitalnog tajmera (99 sati 59 minuta): vreme kašnjenja i vreme rada se mogu kontrolisati funkcija memorisanja podešenih vrednosti temperature i tajmera. LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem

Centrifuge

Centrifuge različitih veličina, nečujne u radu(57 dB), LCD ekran s poyadinskim osvetljenjem, vreme zaustavljanja sa maximalne brzine maksimalno 15sec. Sistem vazdušnog hlađenja. Lako podešavanje i upravljanje uz pomoć softvera.

Kriostati

Kriostati namenjeni hlađenju uzoraka u opsegu od -25C - -150C. Komora izrađena od viskokvalitetnih prohromskih čelika sa poliuretanskom termo izolacijom. Savremene pumpe omogućavaju unigormnost temperature.

Vakuum uparivači

Vakuum uparivači sa grejnim kupatilom. Dijagonalni ili vertikalni. Namenjeni za balone od 30 do 5000 ml. Obim brzine od 20-280 obrtaja/min. PTFE i NBR nitril vakuum zaptivač protiv abrazije, protiv starenja, protiv hemikalija

Temperature Humidity Test Chamber -Cold, Hot and Humidity

veliki izbor standardnih i prilagođenih komora za ispitivanje temperature i vlažnosti koje odgovaraju mnogim tipovima uslova za ispitivanje okoline. Naše komore za ispitivanje klime i vlažnosti dostupne su u različitim veličinama i konfiguracijama, u rasponu od 50L do 3000L, uključujući stolne ploče, tip poda i ulaz. Tipovi podova imaju više od 26 modela za postizanje različitih testova.

Basic Salt Spray Corrosion Test Chamber

Ispitna slana komora se koristi za ispitivanje antikorozivnog kvaliteta svih površina materijala farbanja, premaza, galvanizacije u uslovima slanog spreja. Osnovne ispitne komore za slani sprej ispunjavaju ASTM, ISO, IEC i druge metode ispitivanja međunarodnih standarda, kapacitet dostupan u kapacitetima od 108L, 320L, 410L, 780L, 1000L, 1600L.

Xenon Arc Accelerated Weathering Test Chamber

Profesionalna ultrazvučna kada za čišćenje kapacitetTestna komora za ksenonske lučne lampe reprodukuje oštećenja izazvana vremenskim uticajem sunčeve svetlosti, temperature, vlage i vodenog prskanja. Ksenonske komore za ispitivanje vremenskih uslova se koriste u tekstilu, bojama, koži, plastici, bojama, premazima, delovima unutrašnjosti automobila, elektrotehničkim proizvodima, građevinskim materijalima u boji. Za obavljanje ispitivanja vremenskih uslova, testova postojanosti boje, testa starenja, testa očvršćavanja, testa omekšavanja, pukotina.

UV Weathering Resistance Test Chamber

Ova komora za UV testiranje se koristi u testovima koji uključuju UV svetlo, temperaturu, kondenzacionu vlažnost, vodene sprejeve i kontrolu zračenja. Komora za ispitivanje otpornosti na UV zrake koristi UVA-340, UVB-313 fluorescentne UV lampe za različite uslove ispitivanja. Ubrzani testovi na vremenske uslove uključivali su promenu boje, gubitak sjaja, kredanje, pucanje, izluđivanje, zamućenje, stvaranje plikova, gubitak čvrstoće i oksidaciju i mnoge druge.

Pored ovih izdvojenih proizvođača opreme u ponudi naše firme Novolab d.o.o. možete pronaći veliki asortiman opreme namenjene svim tipovima laboratorija, tako i oblastima industrija. Još neke firme čije proizvode nudimo možete videti u nastavku:

Digitalni termometri,pH-metri, konduktometri, merači sadržaja soli u rastvoru, oksimetri, sadržaj sumpor dioksida u vinu, refraktometri, alkometri

Instrumenti za mehanička testiranje raznih materijala. Papira, tekstila, polimera, metala. Kidalice, aparati za merenje tvrdoće, probojnosti, merači debljine i mnogi drugi neophodni u ovim oblastima testiranja materijala

Rotacioni viskozimetri, vakuum uparivači, pH metri, konduktometri, magnetne mešalice sa i bez grejanja, mlinovi, kalorimetri, vodena kupatila, reaktori

Automatski destilatori i aparati namenjeni testiranju po ASTM i ISO standardima naftnih derivata na niskim temperaturama.

Različiti tipovi mikroskopa. Mono mikroskopi, stereo mikroskopi,fluorescentni mikroskopi,polarizacioni mikroskopi

Automatske pipete, sušnice, vage,centrifuge, magnetne mešalice sa i bez grejanja, pH-metri, konduktometri,merači sadržaja soli, vakuum uparivači

Širok spektar instrumenata namenjen petrohemijskoj industriji. Ispitivanje goriva i maziva. Test korozije, destilatori,oksidacione stabilnost, tačka dima, asfalteni, reid napon pare

Vodena i uljana kupatila, magnetne mešalice, šejkeri, mlinovi, centrifuge, densitometri, rešoi, uv kade, kriostati, vodena kupatila sa tresilicama.

Kompletna ponuda aparata namenjenih kontroliživotne sredine. Za kontrolu voda- pH metri, konduktometri, vazduha- anemometri, higrometri, luksmetri,bukomeri, turbidimetri, rastvoreni kiseonik, aparati za merenje radijacije i vibracije

Refraktometri, polarimetri, densitometri, plameni fotometri, analizatori gasova, test tačke topljenja, spektroskopi, mikroskopi

Centrifuge, magnetne mešalice, tresilice, aparatura za analize po Kjedalu, aparatura za analizu celuloze, grejne obloge,autoklavi, sterilizatori, digitalni termometri,vlagomeri,vodena kupatila, uparivači.

Aparati namenjeni mehaničkom testiranju parametara metalne i plastične ambalaže. COF, stabilnost na pritisak, kidalice. Merenje parametara spoja kod limenki.

Sušnice, centrifuge, inkubatori,test komore, klimatske test komore

Veliki izbor ormana za čuvanje hemikalija i zapaljivih materijala u laboratorijama.

Mlinovi, sušnice, sita namenjena građevinskoj industriji i rudarstvu. Namena im je brojanje čestica različite veličine. Testiranje abrazije i ostalih mehaničkih svojstava

Automatski titratori po Kjedalu, analizatori proteina i ukupnog azota

Domaći proizvođač široke palete sušnica i peći. Različiti opsezi temperatura i različite zapremine.

Domaći proizvođač koji nudi širok spektar savremeno dizajniranih destilatora različitog kapaciteta i zapremina.

Kalibratori namenjeni kalibraciji vakuum pumpi. Mogu se kalibrisati zapreminski protoci širokog opsega, kao i pritisak i temperatura.

Merači temperature i vlažnosti vazduha, merači temperature i vlažnosti površine, kao i ubodne sonde koje mere temperaturu i vlagu drveta, građevinskom materijala i ostalog. Flometri

Sita i tresilice za razdvajanje čestica prahova po veličini

Spektrofotometri, AAS, FTIR, vage, rešoi, vodena kupatila,brojači čestica, frižideri, rotacioni uparivači,centrifuge, hromatografi, uv lampe, vakuum pumpe, mlinovi, uljana kupatila……..

Proizvođač laboratorijskih frižidera različitih unutrašnjih zapremina i rashladnog opsega temperatura

Merači vlage raznih materijala. Kože, konca, tekstila, soli, recikliranih polimera, ostalih prahova, kao i humidimetri za merenje vlage okoline,

Proizvođač laboratorijskih aparata. pH-metri, konduktometri, oksimetri, spektrofotometri,mešalice,centrifuge…

Oprema za pripremu uzoraka kod metalografskih ispitivanja. Aparati za merenje tvrdoće metala