Novolab je u toku prethodnih godina sarađivao sa velikim brojem firmi na teritoriji Balkana koje pokrivaju različite oblasti proizvodnje i ispitivanja. U toku prethodnih godina isporučen je veliki broj aparata firmama iz različitih sektora nauke i proizvodnje.

Naučne institucije, fakulteti i instituti – U toku svog postojanja Novolab je isporučio veliki broj laboratorijskih aparata namenjenih naučnom radu različitih ustanova kao što su fakulteti i instituti. Oblast bavljenja ovih institucija je široka i ide od hrane, tekstila, ruda, voda, šumarstva, hemije, ….. Njihovim laboratorijama Novolab je isporučio veliki broj AAS, spektrofotometara, plamenih fotometara (PGinstruments) , ph-metara, konduktometara (ADWA), vaga ( KERN ), pećnica ( distributer CARBOLITE-GERO), sušnica, magnetnih mešalica, centrifuga ( IKA ), ….., namenjenih kako za pripremu, tako i analizu uzoraka.

Naftna industrija – kada su u pitanju ispitivanja u okviru naftne industrije, Novolab nudi širok asortiman laboratorijskih aparata za ispitivanje svih definisanih parametara kvaliteta kako sirove nafte tako i derivata kao što su dizel goriva, benzin, tečni naftni  gas. Aparati koje nudi Novolab, neophodni su za ispitivanje cetanskog indeksa, tački destilacije, tačke paljenja, mazivosti, viskoznosti i mnogih drugih  parametara definisanih ISO i ASTM standardima . Novolab je eksluzivni zastupnik britanske firme STANHOPE-SETA koja je jedan od svetskih lidera u oblasti proizvodnje aparata za ispitivanja naftnih derivata. Pored navedene firme u ponudi su i aparati za ispitivanje naftnih derivata firme ORBIS , kao i francuske firme AD-SYSTEMS

Industrija boja i lakova, kao i ostale industrije primene boja i lakova ( autoindustrija, proizvodnja bele tehnike..) – U svom asortimanu Novolab nudi veliki broj aparata za analizu vizuelnih parametara boja kao i fizičkih parametarara nanosa boja i lakova. Novolab je eksluzivni zastupnik nemačke firme BYK-GARDNER koja u svojoj ponudi ima širok asortiman opreme namenjene ispitivanju svojstava boja i premaza. Od ispitivanja parametara boje, poređenja boje sa etalonima, sjaja boje, kvaliteta premaza , takozvane “pomorandžine kore”, pa sve do fizičkih karakteristika kao što su viskozitet boja, brzina sušenja, otpornost premaza na mehaničke uticaje.

Proizvodnja ambalaže – U oblasti proizvodnje ambalaže, Novolab je imao velika iskusta u prodaji aparata za ispitivanje polimernih materijala, PE, PET, PP, papir, karton, staklo, metalna ambalaža. Kod svih ovih ambalažnih materijala Novolab za vas može obezbediti aparate za ispitivanje vizuelnih parametara ( zamućenje polimernih folija) aparat BYK- GARDNER, kao i fizičkih parametara kao što su elongacija, frikcija, probojnost, test cepanja, melt flow index granulata za ispitivanje pri izradi plastične ambalaže i filmova. Za mehanička ispitivanja limenki i plastične ambalaže u ponudi imamo opremu firme CMC-KUHNKE   U ponudi je takođe i oprema namenjena pripremi uzoraka papira i polimernih materijala.

Ekologija i zaštita životne i radne sredine – Oblasti u kojima Novolab ima možda vodeću ulogu na našim prostorima kada su u pitanju aparati namenjeni analizama definisanim strogim standardima iz oblasti ekologije i zaštite životne i radne sredine. Zahvaljujući tome što je ekslizivni distributer firme CASELLA, u našoj ponudi imamo veliki broj aparata ovog svetski poznatog proizvođača. Tu spadaju : pumpe za uzorkovanje čestica vazduha kako u radnoj tako i životnoj sredini sa pratećom opremom, real-time merači količine čestica prašine, bukomeri , aparati za merenje vibracija. Pored ovih tu su i meteorološke stanice, aparati za merenje sastava dimnih gasova i mnogi drugi.

Prehrambena industrija – Kada je u pitanju ova široka oblast i njeni visoki zahtevi kontrole kvaliteta, Novolab ima do sada velika iskustva  u opremanju laboratorija za ispitivanje mesa i mesnih prerađevina, mleka, ulja, šećera, voća. Za navedene vrste analiza u ponudi Novolab-a možete naći aparate za pripremu uzoraka kao što su uparivači, centrifuge, mešalice ( IKA ) ( WITEG), sušnice, peći ( CARBOLITE-GERO), a takođe i aparate neophodne svakoj laboratoriji koja se bavi analizom kvaliteta prehrambenih proizvoda kao što su refraktometri, kolorimetri, spektrofotometri, plameni fotometri (PG-instruments), pH-metri, konduktometri ( ADWA).

Industrija građevinskog materijala i rudarstvo – Novolab nudi opremu kako za ispitivanje većinom fizičkih karakteristika materijala tako i pripremu uzoraka pre ispitivanja u ove dve šarolike i široke oblasti.  U ponudi su kako razne peći za pripremu ili direktnu analizu ( CARBOLITE-GERO), sušnice, vlagomeri, sita, tresilice   ( LAARMANN),( CISA ) uv kade i ostala oprema.

Obrazovanje – Novolab je do sada opremio opremom i laboratorijskim nameštajem veliki broj hemijskih kabineta i laboratorija kako u srednjim tako i u osnovnim školama. Od opreme tu su vage, sušnice, pH-metri, konduktometri i ostala oprema. Široku ponudu školskog pribora možete pogledati u katalozima firmi IDL i YONGJING koja ima širok prodajni program namenjen osnovnim i srednjim školama