U svojoj ponudi Novolab nudi sledeće vrste laboratorijskog potrošnog materijala:

Referentni materijali i uzorci namenjeni međulaboratorijskim ispitivanjima i PT-šemama. Posebno ističemo namenu  laboratorijama koje ispituju standardima definisane parametre nafte i naftnih derivata, ali su u ponudi i referentni materijali i za ostale vrste ispitivanja kao što su sadržaji metala, pH, konduktometrijske, spektrofotometrijske i ostale analize. U ponudi su referentni materijali svetski poznatih proizvođača PARAGON SCIENTIFIC i VHG LABS

Kompletna ponuda svih hemikalija neophodnih za rad svake analitičke laboratorije. Organski rastvarači, puferi, kiseline, baze, indikatori…… . U našoj ponudi možete naći hemikalije različite klase kvaliteta. Kako one za složene analitičke metode, tako i hemikalije tehničke klase kvaliteta. Dakle tu su ACS, R/G,L/G….technical grade hemikalije.

Ponuda široke lepeze laboratorijskog posuđa, koje koristi svaka laboratorija, kako od kvalitetnog bor-silikatnog stakla, tako i od kvalitetne plastike otporne na dejstvo hemikalija i visokih temperatura. Jedna od firmi sa kojom sarađujemo je svetski poznata firma IDL čiji katalog laboratorijske opreme možete pregledati.

Sve vrste neophodnih sredstava za svaku laboratoriju od metala, keramike, drveta papira. Avani, pincete, mašice, tiglovi, levkovi,stalci za epruvete, metalni stalci za birete i levak. Filter papiri od različitih materijala, svih prečnika i finoće.